Flamenco Element & Ismael Fernández – Divadlo ABC 10.4.2011

Flamenco Element & Ismael Fernández – Divadlo ABC 10.4.2011

„V pražském divadle ABC bylo nabito pokaždé, když tu vystoupila Jana Drdácká, naše nejlepší flamenková tanečnice se svou česko-slovenskou skupinou Flamenco Element. Jejím tanečním partnerem je v této formaci Eduard Zubák, mediálně poměrně známý všestranný tanečník. Dvojice, kterou tito dva tvoří, spojuje vedle krásy i spirituální a fyzické porozumění „elementu“ flamenka v jeho dialektické jednotě živelné síly a její svrchované kontroly. Při pohledu na oba tanečníky se těžko ubráníme představě, že se pro tento tanec zrodili, že ho mají v genech a nejspíše i v „genech“ z minulých životů.“

„Česko-slovenská kapela hrála pod vedením Morenita de Triana (Stanislav Kohútek, který působí mimo jiné jako první kytarista ve skupině světoznámého tanečníka Juana Polvilla a také v oblíbené slovenské skupině Los Remedios). Složení hudební skupiny má ve shodě se současným trendem tradiční základ (kytara, baskytara, cajon). To je ozvláštněno účastí klavíru (Vašík Greif) a flétny (Pavol Křižovenský), které dodávají tradičním živelným rytmům originální sound; hned flétnou prohlubují archaičnost a připomínají vzdálené východní kořeny, hned navozují kavárenskou melancholii a nóblesu vyvržených duší klavírními tóny.“

„Jana Drdácká jako tanečnice i jako choreografka udělala za uplynulou sezónu veliký posun kupředu. V roli choreografky odhodila nalinkovanou podložku úzu pod čistým papírem svých choreografií, aniž se zpronevěřila tradici. Vyhmatává nové pěšiny a směry v prostoru, kreslí v něm nové mapy a klade pasti, zahušťuje frekvenci tanečních překvapení, směřuje k osobité scénické (pohybové i výtvarné) image. Její vždy elegantní a graciézní taneční styl, bezchybná kontrola těla a „reinkarnovaná“ stylovost dostaly další rozměr v … lehkém manýrismu… Tento je v dráždivé souhře a napětí s nastupující zralostí, která dává vyvstávat vážným, hlubinným, melancholickým polohám Janina výrazu. A je také v ještě dráždivějším protikladu k novému rysu jejího tance, jímž je zemitost, sytost pohybu, zaoblenost, šťavnatost.“

Z recenze Flamenco Element & Ismael Fernández- Div.ABC, 10.4.2011

Nina Vangeli – Taneční zóna 24.5.2011

Share this!

Subscribe to our RSS feed. Tweet this! StumbleUpon Reddit Digg This! Bookmark on Delicious Share on Facebook